anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor  
Här hittar du anmälningsvillkor för Carmens Dansstudio; 

En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Carmens Dansstudio inom 14 dagar efter det att du skickade in anmälan. 
Om kursen har startat och ångerrätten fortfarande gäller, är det fortfarande möjligt att avboka. Då betalar du för de tillfällen som du medverkat på. Om du aldrig har dansat hos oss tidigare så dansar du gratis första kurstillfället. 

Återbetalning 
För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Carmens Dansstudio inom en vecka från det att du avbröt kursen och eventuellt intyg måste inkomma snarast.  Om du avbryter kursen när den har startat, är du skyldig att betala full kursavgift. Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder (till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar oförutsedd anledning) återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften.  

Ändrade tider 
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare, tid och lokal om så blir nödvändigt. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.  

Betalning 
Kursen ska vara betald innan kursstart. När kursen är betald är platsen säkrad. Om du använder din prova på rabatt så ska kursen vara betald innan den andra lektionen.  

Byte av kurs 
I regel genomför vi enbart byten under de tre första veckorna av terminen.  
Kontakta Carmens Dansstudio om du behöver byta kurs.  

Missade/inställda lektioner 
Ibland missar elever lektioner, och ibland måste läraren ställa in lektioner pga sjukdom. Vi kommer då ha “ta igen dagar” under läsårets gång. Detta kommer mailas ut och finnas på våran hemsida under fliken “ta igen lektioner”. Det är frivilligt att ta igen lektioner. Tid och dag behöver inte överensstämma med de ordinarie lektionerna.   

Behandling av personuppgifter enligt GDPR 
Genom att sända in Er anmälan godkänner Ni att vi använder uppgifterna i vårt medlemsregister enligt GDPR-lagen.