BARNDANS

loading...

Barndansen är anpassad för de lite mer självständiga barnen som kan dansa i grupp utan en vuxen. Här får barnen utlopp för sin rörelseglädje och danslust. Under lekfulla former vill vi utveckla barnens förmåga i dans. Här får barnens kreativitet och fantasi stimuleras. Barnen lär sig att respektera sig själva och andra, visa engagemang och lär sig att samarbeta.